R&D Nhà bảo vệ

17/06/2017

Mới thành lập, nhưng ngay từ ban đầu chúng tôi đã xác định R&D là chìa khoá để kinh doanh bền vững. Do vậy công việc đầu tư phát triển sản phẩm mới được chúng tôi đặt lên cao hơn các công việc khác trong công ty. 

Một sản phẩm có được khách hàng yêu thích hay không thì nó phụ thuộc phần lớn vào công việc R&D lúc đầu.

Đây là hình ảnh về nhà bảo vệ kích thước 1,7m x 1,7m mái nhọn mà chúng tôi đang tạo ra mô hình thử nghiệm.

Nhà bảo vệ thử nghiệm

Nhà bảo vệ thử nghiệm

Tất cả các sản phẩm đều được chúng tôi dựng bằng gỗ với tỷ lệ 1:1 để đánh giá so sánh về hình dáng cũng như công năng trước khi làm khuôn mẫu và sản xuất hàng loạt bằng composite.

Chốt bảo vệ kích thước 1,7m

Chốt bảo vệ kích thước 1,7m

Kích thước đủ lớn để có không gian thoải mái

Kích thước đủ lớn để có không gian thoải mái

Mái nhà bảo vệ 1,7m

Mái nhà bảo vệ 1,7m

Sản phẩm chính thức sẽ được chúng tôi sản xuất hàng loạt tại chi nhánh Đồng Nai vào tháng 7/2017.

Site Map | Giới thiệu | Liên hệ

© Copyright 2017 by cabinnhabaove.vn. cabin nha bao ve